Jogi háttér

A CE jelölés feltüntetésére kötelezett termékek körét az új megközelítésű EU-s irányelvek és rendeletek határozzák meg.

Mi összegyűjtöttük Neked, hogy melyek azok a termékcsoportok, amelyek esetében felmerül a CE jelölési kötelezettség. Megadjuk a vonatkozó EU-s joganyag, és ahol létezik, a hazai jogszabály azonosítóját is.

A képre, vagy ide kattintva töltsd le a CE jelölésre kötelezett termékcsoportok listáját! 

CE jelölésre kötelezett termékek

 

Az ErP irányelvhez kötődő, ökotervezéssel kapcsolatos végrehajtási joganyagokat ide kattintva érheted el!

FONTOS! Sajnos a jogszabályok állandóan változnak, amit a fenti lista folyamatos frissítésével követünk, de ettől független mindig győződjön meg az adott rendelet érvényességéről!

FIGYELEM! Fontos azonban, hogy meggyőződjön arról, hogy az Ön terméke valóban az adott kategóriába tartozik-e. Ennek tisztázása azért nagyon fontos, mert szigorúan TILOS az olyan termékeken elhelyezni a CE jelölést, amelyek esetében az nem kötelező!

Amennyiben pénzt szeretne megtakarítani, olvassa el a kapcsolódó irányelv vagy jogszabály első néhány paragrafusát, ahol konkrétan kifejtésre kerül, hogy melyik termékek tartoznak az adott termékcsoportba, illetve mik a kivételek.

Az Európai Uniós joganyaghoz az EUR-Lex oldalon (eur-lex.europa.eu), a hatályos magyar joganyaghoz pedig a Nemzeti Jogszabálytáron  (www.njt.hu) keresztül férhet ingyen hozzá.

Általános joganyagok

Itt azokat a jogszabályokat, irányelveket foglaltuk össze, amelyek elsősorban az általános termékforgalmazáshoz kötődnek.

Hazai jogszabályok:

 • 2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről
 • 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről
 • 1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról
 • 5/2010. (I. 14.) NFGM rendelet az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól
 • 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól
 • 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM együttes rendelet a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól

 

Európai Uniós jogszabályok:

 • 765/2008/EK  rendelete a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
 • 768/2008/EK határozata a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről 
 • 85/374/EGK irányelv a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
 • 2001/95/EK irányelv az általános termékbiztonságról  

SAASCO