10. Megfelelőségi nyilatkozat kiadása

A CE jelölésre kötelezett termékek jelentős körénél a megfelelőségértékelési eljárás lezárásaként Megfelelőségi nyilatkozatot kell kiadni.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a termék megfelel az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek. A Megfelelőségi nyilatkozat elkészítésével és aláírásával az azt aláíró (aki általában a gyártó) vállalja a jogi felelősséget a termék megfelelőségéért. 

A Műszaki dokumentáció részeként a Megfelelőségi nyilatkozatot is általában a termék forgalomba hozatalától számított tíz évig kell megőriznie a gyártónak vagy az EU-ban letelepedett meghatalmazott képviselőnek. Importált termék esetében az importőr felel a megfelelőségi nyilatkozat rendelkezésre állásáért.

A megfelelőségi nyilatkozat kötelező tartalmi elemeit a termékre vonatkozó jogszabályok határozzák meg.
Amit minden esetben fel kell tüntetned:                                                                               

  • gyártó neve és címe
  • termék megnevezése, azonosítása
  • nyilatkozat, hogy a termék megfelel a követelményeknek
  • teljesített követelmények felsorolása (jogszabályok, szabványok)
  • kiadás helye, dátuma
  • jóváhagyó azonosítása és aláírása

A Megfelelőségi nyilatkozatnak annak az országnak a hivatalos nyelvén kell rendelkezésre állnia, amelyikben forgalomba hozod a termékedet. Ha az eredeti Megfelelőségi nyilatkozat nem a célország hivatalos nyelvén készült, gondoskodnod kell annak lefordításáról. A fordított verzióban általában utalni kell arra a tényre, hogy ez nem az eredeti verzió, hanem az eredetivel megegyező fordítás.

A teendőd most a következő:

1. A termékedre vonatkozó követelmények figyelembe vételével készítsd el a Megfelelőségi nyilatkozatot!
2. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példányát a Műszaki dokumentáció részeként őrizd meg!

>>>tovább a következő lépéshez

<<<vissza

SAASCO